Wanneer u registratie/administratie kosten of een deel van een abonnements-/contributie periode wilt incasseren, wijkt dit af van het standaard abonnementstarief en het doorlopende proces van de doorlopende incasso’s.

U kunt middels de button “Factureer” ook een losse éénmalige incasso incasseren.

2. klanten details

Kies voor een eenmalige incasso in het Klant/Detail menu voor de Factuur button:

Sepa incasso Facturatie button

U heeft hier achtereenvolgend de volgende opties:

  • U kunt een batch selecteren die al gereed staat voor eerstvolgende incasso, waaraan u deze eenmalige incasso wilt koppelen.
  • U kunt een specifieke omschrijving mee gegeven
  • IBAN neemt het systeem over van de desbetreffende klant
  • BIC is niet relevant bij een incasso van een Nederlandse bankrekening
  • Bij bedrag vult u de vergoeding voor administratiekosten of een verhoudingsgewijs bedrag voor dat deel van een periode in.
  • Aanleveren bank is het moment dat de incasso bij de bank ingediend dient te worden, haal hier 10 dagen vanaf voor de verwerking. Deze datum kan niet in het verleden liggen.
  • Begin Periode en Eind Periode geven de periode aan, waar deze incasso betrekking op heeft.