SEPA incasso voor stichtingen en verenigingen

Automatisch SEPA incasseren is ideaal voor stichtingen en verenigingen die te maken hebben met terugkerende (“doorlopende”) incasso’s voor de contributie- en abonnementsgelden.

U als eigenaar of penningmeester, van een stichting of vereniging, bent waarschijnlijk al druk met de dagelijkse gang van zaken van uw stichting of vereniging. De automatisch doorlopende SEPA incasso kan uw organisatie veel tijd besparen, denk o.a. aan debiteuren bewaking en beheer evenals de continuïteit van uw cashflow.

De administratieve inrichting voor SEPA incasso legt echter juist een zware administratieve druk op uw organisatie.

Problemen overgang SEPA incasso voor stichtingen en verenigingen

Doorlopende machtigingen zijn fijn voor uw cashflow, maar het innen met SEPA is, door alle regelgeving, omslachtig geworden. Zo zult u van al uw leden of klanten BIC en IBAN nummers moeten opzoeken, in enkele gevallen nieuwe contracten moeten afsluiten en deze, in het geval van B2B, bij de banken van uw klant moeten aanmelden.
Los van de reeds bestaande communicatie problemen tussen uw bank en boekhoudsysteem. In veel boekhoudsystemen moet u namelijk eerst het incassobestand download/ klaarzetten uit uw administratie en vervolgens upload naar uw bank. SEPA incasso data’s moet u zelf bewaken en met de strenge regels omtrent incasso moment loopt uw organisatie een risico als een incasso moment verstreken is. Daarnaast ziet u mislukte of gestorneerde incasso’s pas als u uw bankafschrift raadpleegt of inleest in uw administratie en krijgt u geen automatisch signaal, dan moet u de desbetreffende klant er nog bij zoeken om deze alsnog te verzoeken te betalen en herhaalt dit proces zich totdat de klant betaald heeft.

Gemak & Snelheid SEPA incasso

Automatisch SEPA incasseren heeft het overgrote deel geautomatiseerd, zodat u bezig kunt zijn met waar u goed in bent en nauwelijks hoeft om te kijken naar uw SEPA incasso administratie.

Wat doet Automatisch SEPA incasseren

Automatisch SEPA incasseren heeft het gehele SEPA incasso proces van aanvraag, registratie en uitvoering voor u geautomatiseerd:

 • We begeleiden in het snel en efficiënt aanvragen van uw incasso contract.
 • We richten uw persoonlijke incassomandaat in (het document waarmee uw klanten toestemming geven tot incasso).
 • Het systeem meldt u wanneer de volgende incasso batch klaar staat, dit n.a.v. het, met uw klanten afgesproken, incasso moment en rekening houdend met het aanlever moment bij de banken.
 • Het systeem bewaakt te uitvoering van de incasso en signaleert wanneer de incasso geslaagd is.
 • Bij een mislukte incasso krijgt u niet alleen de reden (te laag saldo of handmatige storno) maar ook de mogelijkheid een iDEAL verzoek naar uw klant te versturen met het verzoek het openstaande bedrag alsnog te betalen.

Automatisch SEPA incasseren Niet voor

Automatisch SEPA incasseren is niet voor bedrijven die een eenmalige incasso willen uitvoeren of bedrijven die achteraf incasseren o.b.v. gebruik en daardoor iedere incasso een ander bedragen willen incasseren.

Automatisch SEPA incasseren Wel voor

Automatisch SEPA incasseren is er voor organisaties die (veel) incasseren op periodieke basis, of dit middels SEPA incasso willen gaan doen. Ideaal voor stichtingen en verenigingen die via SEPA incasso opzoek zijn naar:

 • de minste handelingen voor debiteurenbeheer en -bewaking
 • de laagste transactiekosten voor SEPA incasso’s van Nederland
 • de snelste weg naar SEPA incasso voor stichtingen en verenigingen zoeken

En stichtingen en verenigingen die:

 • Meer zekerheid en structuur willen in hun cashflow verloop.
 • Geen zin hebben zelf alle regels, omtrent SEPA incasso voor stichtingen en verenigingen, uit te zoeken, maar hierin gefaciliteerd willen worden.
 • Opzoek zijn naar een geautomatiseerde oplossing en af willen van alle handmatige SEPA incasso handelingen om tot een uiteindelijk ontvangst te komen.

Kortom SEPA incasso voor stichtingen en verenigingen is ideaal voor stichtingen en verenigingen die afhankelijk zijn van periodieke (contributie)gelden, veelal met vrijwilligers werken en daardoor (wellicht) niet altijd over de (FTE / IT) middelen beschikken SEPA incasso snel en effectief op een continue basis in te zetten.