Informatieplicht SEPA incasso

Hoewel de migratie voor uw particulier klanten over het algemeen geruisloos zou kunnen verlopen (uw klanten hoeven niets van de verandering naar SEPA te merken) is het verplicht minimaal eenmalig de geïncasseerde te informeren over:

  • Uw incassant ID
  • Het machtigingskenmerk
  • Incasso momenten (pre-notificatie)

Verschil pre-notificatie eenmalige of doorlopende SEPA incasso

Incasseert u periodiek wisselende bedragen (bijvoorbeeld incasso naar gebruik), dan dient u de geïncasseerde minimaal 14 dagen voor het incasso moment te informeren, tenzij u met uw debiteuren een andere tijdlijn bent overeenkomen. U kunt dus bij het
afsluiten van de overeenkomst een vaste datum afspreken voor vaste periodieke bedragen.
Incasseert u periodiek hetzelfde bedrag (bijvoorbeeld maandelijkse contributie of abonnementen) dan kan éénmalige vermelding (in bijvoorbeeld het clubblad of op het machtigingscontract) van bedrag en dag van de maand volstaan.

Machtigingskenmerk SEPA incasso

Een machtigingskenmerk is een unieke omschrijving van de te incasseren dienst of periode, deze is volledig vrij door u te bepalen en mag 35 posities lang zijn. Belangrijk is dat dit kenmerk uniek is voor iedere , zolang deze maar bij iedere incasso uniek is

Incassant ID SEPA incasso

Wanneer u kiest voor Automatisch SEPA incasseren, begeleiden we u bij het aanvragen van uw incasso contract en uw incassanten ID. In de betaalde modules ontvangt u naast toegang tot onze automatische incasso software, tevens uw incasso mandaat, dit is uw incasso overeenkomst die u nodig heeft voor uw nieuwe cliënten. Daarnaast ontvangt u ook een voorbeeld brief waarmee u uw cliënten over uw aanstaande SEPA incasso informeert.

Let op: dit is anders voor uw zakelijke klanten.