Verschil SEPA machtiging in benodigde informatie

Naast de incassogegevens die u al reeds registreerde, zult u de volgende gegevens tevens in uw machtigingsadministratie moeten vastleggen:

  • Uw Incassant ID
  • IBAN en BIC van uw debiteur
  • Uniek kenmerk van de machtiging
  • Datum van ondertekening van de machtiging (bestaande machtigingen van voor de datum dat u op SEPA over gaat, krijgen de datum 1-11-2009 mee, nieuwe machtigingen krijgen de datum van ondertekening mee)

U moet deze gegevens namelijk bij iedere incasso-opdracht meezenden.

Verschillende SEPA machtigingen

Hoofdzakelijk zijn er 2 soorten incasso machtigingen, de Particulier machtiging en de Zakelijke machtiging. U wordt door uw klant gemachtigd wanneer deze uw SEPA mandaat ondertekent, u heeft dan een contract tot incassering. Niet te verwarren met uw eigen incasso contract, die u toestemming geeft via uw bank, of Automatisch SEPA incasseren, incasso opdrachten uit te laten voeren.

Nieuwe SEPA machtiging B2C

Dit is het SEPA mandaat dat u met uw particuliere klanten, met een particuliere bankrekening, afsluit. Ook wel Business to Consumers (B2C) genoemd.

Heeft u al een doorlopend incassocontract met uw particuliere klant en wilt u overstappen op de nieuwe standaard Europese incasso, dan hoeft u, mits u de afgelopen 36 maanden al geïncasseerd heeft, van hen geen nieuwe machtiging te vragen voor de overstap naar de standaard Europese incasso. Maar u moet wel (de hier boven benoemde) extra gegevens digitaal vastleggen in uw machtigingsadministratie.

Nieuwe SEPA machtiging B2B

Dit is het Business to Business (B2B) SEPA mandaat, dat u met uw zakelijke klanten (met zakelijke bankrekening!) afsluit.

Aan het gebruik van de zakelijke Europese incasso zijn strengere regels verbonden:

Zijn uw klanten zakelijke klanten met zakelijke bankrekeningen, dan zult u een nieuw incasso contract moeten afsluiten, bovendien zult u van uw reeds bestaande zakelijke klanten een nieuwe ondertekende machtiging moeten vragen. Deze incassomachtiging kan alleen innen van zakelijke bankrekeningen in alle SEPA landen.

Uw zakelijke klanten dienen deze nieuwe incasso machtiging tevens bij hun eigen bank te registreren. De bank controleert of alle gegevens compleet zijn, voordat zij de incasso afschrijving goedkeuren.

Om deze reden kunt u ervoor kiezen naast de machtiging tevens een bank generiek registratieformulier te ondertekenen. Na het ontvangen van beide ondertekende documenten kunt u dit formulier naar de desbetreffende bank van uw zakelijke klant sturen (verwerking maximaal 5 werkdagen). Zodat de registratie van dit formulier tijdig voor de incasso datum kan plaats vinden. Helaas zijn er een aantal banken in Nederland die deze registratieformulieren uitsluitend via internetbankieren door de debiteur zelf in behandeling nemen.